โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนน

หมวดหมู่: ผลงาน

โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวง มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อติดตั้งระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบฝังในโครงสร้างถนนและระบบประมวลผลข้อมูลภาคสนาม
  • เพื่อตรวจวัดพฤติกรรม ติดตาม เก็บบันทึก และประมวลผลข้อมูลการตอบสนองของโครงสร้างถนนภายใต้สภาพการใช้งานจริง
  • เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาแบบจำลองทำนายสมรรถนะและอายุบริการทางหลวง

 

โดยได้ทำการเลือกตำแหน่งติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 32 บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ชัยนาท (ขาเข้า) ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งมีเครื่องมือตรวจวัดสำหรับแปลงโครงสร้างถนนลาดยางดังนี้

1. อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเครียดสำหรับผิวทางลาดยาง (Asphalt Strain Gage)
2. อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเครียด (Strain Gage)

3. อุปกรณ์ตรวจวัดค่าแรงดัน (Pressure Cell)
4. อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำในหลุมเจาะ (Observation Well)
5. อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermocouple)
6. อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้น (Moisture Sensor)
7. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Data Logger)


โดยบริษัทเอ็นโปร อินสตรูเม้นท์ จำกัด ได้เข้าร่วมในโครงการโดยเป็นผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยนี้
 

แยกเป็น 2 ส่วนงานใหญ่คือ

       

     

 1. งานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ ลงแต่ละชั้นของโครงสร้างทาง

     • รื้อถอนถนนหลวงหมายเลข 32 บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ชัยนาท (ขาเข้า) ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
     • ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดในแต่ละชั้นตามแบบแผนที่วางไว้
     • บดอัดชั้นโครงสร้างถนนกลับคืนสภาพเดิม

2. งานติดตั้งตู้เก็บข้อมูล

     • เตรียมสถานที่ ถมดิน เคลียพื้นที่ ปรับพื้น
     • ติดตั้งตู้เก็บข้อมูล
     • ติดตั้งระบบที่เกี่ยวข่อง ผสานไฟฟ้าจังหวัดชัยนาทติดมิเตอร์ชั่วคราว, ติดตั้งอินเตอร์เน็ตสำหรับรับ-ส่งข้อมูลระยะไกล, ติดกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย

 ผลที่ได้จากอุปกรณ์ทั้งหมดนั้นสามารถนำไปศึกษาและวิจัยเพื่อดูพฤติกรรมของถนนในประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการออกแบบถนนของประเทศไทยให้ได้ดียิ่งขึ้น

 

01 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 3352 ครั้ง

Engine by shopup.com