บริการ ทดสอบความฝืดของถนน

หมวดหมู่: งานบริการ

บริษัทเอ็นโปร อินสตรูเม้นท์ จำกัดให้บริการทดสอบความฝืดหรือความลื่นหรือค่าความต้านทานการลื่นไถลของผิวจราจร
ซึ่งทดสอบด้วยรถทดสอบแบบต่อเนื่องตามมาตรฐานการทดสอบของ ASTM, ICAO และ FAA

โดยแบ่งเป็นงานบริการ 2 รูปแบบคือ

1. การทดสอบด้วยวิธีการทดสอบแบบต่อเนื่อง (Dynamic test)

    เป็นการทดสอบรูปแบบหนึ่งของการทดสอบความฝืดหรือความต้านทานการลื่นไถลของผิวจราจรโดยบริษัทฯ ใช้อุปกรณ์ในรูปแบบ Fix slip

จุดเด่น
- เป็นการทดสอบแบบต่อเนื่องทำให้ได้ค่าเฉลี่ยของทั้งผิวจราจร
- สามารถทดสอบพื้นที่ทดสอบที่มีระยะทางยาวได้รวดเร็ว
- ไม่ต้องกั้นการจราจร

จุดด้อย
- ราคาค่อนข้างสูง

ผลการทดสอบ
- ค่าความฝืดหรือค่าความต้านทานการลื่นไถลของผิวจราจร
- อุณหภูมิพื้นผิวและอากาศ
- เวลาและสถานที่ทดสอบด้วยระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS)

 

 

 

2. การทดสอบด้วยวิธีการทดสอบแบบจุด (Static Test)

   เป็นวิธีการทดสอบอีกรูปแบบหนึ่งที่แพร่หลายในประเทศไทยโดยใช้อุปกรณ์ Skid Pendulum Resistance

จุดเด่น
- ราคาถูก
- เหมาะกับงานทดสอบระยะสั้นๆ หรือการทดสอบแบบเจาะจง

จุดด้อย
- จะต้องมีการปิดกั้นการจราจรเพื่อทำการทดสอบ

ผลการทดสอบ
- ค่าความฝืดในหน่วย Bristis pendulum number (BPN) 
- อุณหภูมิพื้นผิว
- เวลาและสถานที่ทดสอบ
- รูปถ่ายจุดทดสอบ

 

 

28 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 2413 ครั้ง

Engine by shopup.com