ทดสอบความหนาแน่น

บริการทดสอบความหนาแน่นของชั้นทาง หรือดิน ด้วยวิธีเครื่องมือทดสอบคววามหนาแน่น ที่อาศัยหลักการนิวเคลียร์ (Nuclear Density Gauge)

เครื่องมือทดสอบมีมาตรฐาน ASTM รองรับ และผ่านการสอบเทียบอย่างต่อเนื่อง

ทนความร้อนได้สูงสามารถทดสอบชั้นทางผิวแอสฟัลท์ ขณะบดอัดได้โดยไม่ทำลายพื้นผิว

  


04 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1356 ครั้ง

Engine by shopup.com